โรคกระดูกสันหลังคด วิธีสังเกตอาการกระดูกสันหลังคด

โรคกระดูกสันหลังคด วิธีสังเกตอาการกระดูกสันหลังคด โรคกระดูกสันหลังคดเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการกระดูสันหลังคดส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัว เนื่องจากอาการกระดูกสันหลังคดนี้เริ่มแรกมักไม่มีอาการบ่งบอกที่ชัดเจน แต่เมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็สายเสียแล้ว เพราะผู้ป่วยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อมีอาการปวดหลังหรือกระดูดสันหลังคดมากจนเดินตัวเอียงแล้ว

โรคกระดูกสันหลังคด วิธีสังเกตอาการกระดูกสันหลังคด

โรคกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังคืออะไร

กระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างกระดูกแกนกลางของลำตัว ลักษณะของกระดูกสันหลังเป็นข้อต่อกันเป็นแนวยาว ตั้งแต่คอจนถึงบริเวณทวารหนัก ภายในกระดูกสันหลังประกอบไปด้วยช่องว่างบรรจุไขสันหลัง และเส้นประสาทเชื่อมต่อไปยังอวัยวะสำคัญต่างๆภายในร่างกาย จากความสำคัญของกระดูกสันหลัง ทำให้การเกิดความผิดปกติหรืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณกระดูกสันหลังจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

โรคกระดูกสันหลังคด

ลักษณะของกระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคดเป็นอาการที่กระดูกเสื่อม หรือข้อต่อกระดูกเกิดการผิดรูป จนทำให้กระดูกสันหลังคดงอ โดยจะเริ่มโค้งงอไปด้านข้าง หรือที่เรียกว่ามุมกระดูกสันหลังคด (Cobb angle) ซึ่งโรคกระดูกสันหลังคดนี้สามารถพบได้ทุกวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ แต่จะเริ่มต้นสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 10-15 ปีเป็นต้นไป

โรคกระดูกสันหลังคด เกิดจากอะไร

สำหรับสาเหตุของการเกิดกระดูกสันหลังคดนั้น ยังไม่มีที่มาอย่างชัดเจน แต่ทางการแพทย์ได้สันนิษฐานสาเหตุการเกิดของกระดูกสันหลังคดไว้ดังนี้

  • โรคกระดูกสันหลังคด ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด (Congenital Scoliosis) เป็นความผิดปกติของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา ซึ่งเกิดจากในขณะเติบโตภายในครรถ์แนวโค้งของหลังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสนิท จึงส่งผลให้เกิดช่องว่างภายในกระดูกสันหลังและเป็นสาเหตุนึงของกระดูกสันหลังคด
  • กระดูกสันหลังคด เกิดจากกรรมพันธุ์ มากกว่า 10% ของผู้ที่มีอาการกระดูกสันหลังคดเกิดจากกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
  • ภาวะกระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติของเอ็นกล้ามเนื้อระบบเส้นประสาท (Neuromuscular Scoliosis)
  • การประสบอุบัติเหตุที่ส่งผลให้กระดูกสันหลังแตกหรือหัก เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังโค้งงอไม่เหมือนเดิม
  • พฤติกรรม การดำเนินชีวิตประจำวันมีหลายกิจกรรมที่ผิดหลักสรีระศาสตร์ ส่งผลกระดูกสันหลังมีความผิดปกติได้

กระดูกสันหลังคด อาการ

สำหรับอาการของกระดูกสันหลังคด ไม่ได้อันตรายหรือส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดต่อร่างกายอย่างเห็นได้ชัดแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในลักษณะของอาการปวดหลัง ทำให้หลายคนไม่รู้ตัวเองว่ากำลังประสบภาวะกระดูกสันหลังคนอยู่ ต้องอาศัยการศึกษาและสังเกต โดยการสังเกตว่าตัวเองกระดูกสันหลังคดหรือไม่สามารถทำได้ดังนี้

โรคกระดูกสันหลังคด

วิธีสังเกตอาการกระดูกสันหลังคด

สำหรับอาการของกระดูกสันหลังคด ไม่ได้อันตรายหรือส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดต่อร่างกายอย่างเห็นได้ชัดแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในลักษณะของอาการปวดหลัง ทำให้หลายคนไม่รู้ตัวเองว่ากำลังประสบภาวะกระดูกสันหลังคดอยู่ ต้องอาศัยการศึกษาและสังเกต โดยการสังเกตว่าตัวเองกระดูกสันหลังคดหรือไม่สามารถทำได้ดังนี้

1.ยืนหลังตรงหันหน้าเข้าหากระจก หากมีอาการเหล่านี้แสดงว่าเข้าข่ายกระดูกสันหลังคด

  • ความนูนของสะบักไม่เท่ากัน
  • ความสูงของหัวสองข้างไม่เท่ากัน
  • ระดับแนวสะโพกไม่เท่ากัน
  • ตัวเอียงไปด้านใดด้านนึง

2.ยืนเท้าชิด จากนั้นโน้มตัวไปด้านหน้า ใช้มือทั้งสองข้างแตะพื้นจะสังเกตว่าความนูนของหลังไม่เท่ากัน แสดงให้เห็นว่ามีภาวะกระดูกสันหลังคด

3 พฤติกรรมเสี่ยงโรคกระดูกสันหลังคด

1.พฤติกรรมการนั่งทำงาน เสี่ยงกระดูกสันหลังคด

สำหรับวัยทำงานการนั่งทำงานหน้าโต๊ะคอมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังคด โดยลักษณะการนั่งทำงานหน้าคอม หลายคนมีพฤติกรรมนั่งก้มคอ จ้องหน้าจอ ทำให้เกิดอาการคอยื่น และอาการไหล่ห่อ กล้ามเนื้อบริเวณไหล่และหลังจะเกิดอาการเกร็ง เมื่อเกร็งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะเกิดอาการกระดูกสันหลังคดในที่สุด

นอกจากกระดูกสันหลังคดแล้ว พฤติกรรมการนั่งทำงานที่ผิดท่ายังก่อให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดไหล่ตามมา และอาจพัฒนาไปสู่โรคออฟฟิศซินโดรมในที่สุด

2.กระดูกสันหลังคด จากการสะพายกระเป๋า

การสะพายกระเป๋าทั้งแบบสะพายสองข้างและสะพายข้างเดียว หากน้ำหนักกระเป๋ามีปริมาณมากอาจทำให้กระดูกสันหลังโค้งงอไปตามน้ำหนักกระเป๋า สำหรับใครที่สะพายกระเป๋าหรือยกของหนักข้างเดียวด้วยบ่าหรือไหล่ตลอดเวลา จะส่งผลให้กระดูกสันหลังเอียงได้

3.การนั่งไขว่ห้าง ทำให้กระดูกสันหลังคด

ในการนั่งไขว่ห้างถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงกระดูกสันหลังคดที่หลายคนอาจจะไม่ทราบ โดยท่านั่งแบบนี้ทำให้กระดูกเชิงกรานผิดรูป เนื่องจากเกิดการเสียดสีของกระดูกขณะนั่ง ส่งผลให้กระดูกเชิงกรานทั้งสองข้างไม่เท่ากันจนเกิดอาการกระดูกสันหลังคด อีกทั้งการนั่งไขว่ห้างยังสุ่มเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกด้วย

วิธีรักษาโรคกระดูกสันหลังคด

การรักษาโรคกระดูกสันหลังคดสามารถเลือกวิธีการรักษาได้ทั้งการผ่าตัดและรักษาด้วยตัวเอง โดยทั้งสองวิธีมีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังนี้

1.รักษากระดูกสันหลังคดด้วยการผ่าตัด

การรักษากระดูกสันหลังคดด้วยวิธีผ่าตัด แพทย์ต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ ความเว้าโค้งของกระดูกสันหลัง, ความยืดหยุ่น รวมถึงเป้าหมายในการผ่าตัดว่าต้องการแก้ไขความคดของกระดูกมากเท่าไร อีกทั้งการผ่าตัดกระดูกสันหลังต้องใช้แพทย์ที่ชำนาญการในผ่าตัดนำโลหะดามกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้น

2.การรักษากระดูกสันหลังคดด้วยตนเอง

สำหรับการรักษาด้วยตัวเองสามารถทำได้ เริ่มต้นจากการปรึกษาแพทย์ถึงระดับความโค้งของกระดูกสันหลัง หากมุมคดไม่มากเกิน 25 องศา การปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต อย่างท่านั่งหรือการออกกำลังกาย สามารถช่วยได้ หากเกิน 25 องศาแต่ไม่ถึง 45 องศา สามารถรักษาได้โดยการสวมเสื้อเกาะ (Brace) ที่ช่วยรัดกระชับเพื่อดัดกระดูกสันหลัง